Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Zaburzenia czucia

Zaburzenia czucia - brak rozpoznania bodźców płynących ze środowiska i organizmu oraz zdolności reagowania na nie. Dolegliwość ta  jest spowodowana dysfunkcją receptorów czucia rozmieszczonych w całym organizmie. Każdy z receptorów jest przygotowany na odbiór sygnału jednego rodzaju, zaś zmysły tworzone są przez całe układy czuciowe złożone z różnego rodzaju receptorów.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy zaburzenia czucia

Czucie dzieli się na powierzchniowe (reagowanie na bodźce zewnętrzne) lub głębokie (impulsy pochodzące z wewnątrz) - w zależności od umiejscowienia receptorów. Zaburzenia czucia głębokiego są zazwyczaj powiązane z zespołem Aspergera i autyzmem. Tacy pacjenci często mają problem z precyzją ruchów, kontrolą nad ciałem i  nagłymi atakami hiperaktywności. Doświadczają też symptomów nadmiernej wrażliwości, która objawia się np. niechęcią do przytulania lub podwyższonym napięciem mięśniowym.

Rodzaje zaburzeń

Przejawy zaburzeń w odbiorze i przetwarzaniu bodźców zmysłowych powodujące widoczne zmiany w zachowaniu są nazywane sensoryzmami. Nieprawidłowości organizmu związane z "czuciem" mogą się objawiać w różny sposób. Oto kilka przykładów:
  • nadwrażliwość (przeczulica) - powoduje obniżenie progu wrażliwości na odbiór określonych impulsów, dochodzi do uciążliwej intensyfikacji czynników zmysłowych,
  • niedowrażliwość - podwyższenie progu czułości, osoba z trudem odbiera sygnały dochodzące ze środowiska,
  • biały szum - powstaje, gdy układ nerwowy zaczyna produkować wrażenia zmysłowe bez udziału czynników środowiskowych. Łączy się to z występowaniem parestezji, czyli wytwarzania odczuć, które w warunkach prawidłowych nie występują. Może to być np. mrowienie lub drętwienie kończyn.
Przyczyny:

Głównym powodem występowania zaburzeń czucia są choroby neurologiczne. Ich przyczyną mogą być genetyczne uwarunkowania albo konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia ciąży i zaburzen okołoporodowych. Medycyna spotyka się też z przypadkami kiedy zaburzenia zmysłowe są efektem neuroinfekcji - czyli atakiem drobnoustrojów na układ nerwowy. Uszkodzenie nerwów obwodowych, korzeni tylnich rdzenia kręgowego lub określonych dróg nerwowych bezpośrednio powoduje nieprawidłowości w odbieraniu bodźców zmysłowych.

Diagnostyka:

Aby znaleźć źródło zaburzeń czucia należy udać się do specjalisty, by wykonał odpowiednie badania neurologiczne. Przydatna może być również opinia okulisty. Najważniejsze w diagnostyce zaburzeń neurologicznych będą badania encefalograficzne i elektromiograficzne. Wykonuje się też standardowe pomiary krwi, moczu i płynu rdzeniowo-mózgowego pobieranego za pomocą nakłucia lędźwiowego.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy zaburzenia czucia

Zespół zaburzeń oddychania noworodka

Zespół zaburzeń oddechowych (RDS) jest nadal główną przyczyną zachorowań i umieralności noworodków urodzonych przedwcześnie. W etiopatologii zaspołu zaburzeń oddychania jako czynnik podstawowy uznawany jest jakościowy lub ilościowy niedobór surfaktantu płucnego.... czytaj więcej

Autyzm

Mówiąc najprościej, autyzm to brak umiejętności komunikowania się z otoczeniem. Pod pojęciem komunikacji rozumiemy nie tylko język mówiony, ale i wszelkie inne sposoby komunikowania się (gesty, mimika itp.). Dziś wiadomo, że przyczyny autyzmu są złożone i mają podłoże organiczne.... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Najnowsze choroby

Aktualności