Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Choroby mózgu

Mózg jest najważniejszym narządem ludzkim. Nieprawidłowości w pracy mózgu odbijają się na całym organizmie, nierzadko niosąc za sobą poważne konsekwencje.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy chorób mózgu

Tętniak mózgu

Małe tętniaki mózgu wykrywane są zazwyczaj przypadkowo. Najczęściej diagnozowane są tak zwane tętniaki workowate, które stanowią aż 80%. Tętniak ten tworzy się głównie w miejscu podziału tętnic. Rzadziej tworzy się tętniak wrzecionowaty, który wyglądem przypomina naczynie krwionośne, które jest rozgałęzione i mocno rozbudowane w różnych kierunkach. Powstaje on najczęściej w okolicy tętnicy podstawowej i środkowej mózgu.

Ściana tętnicy składa się z kilku warstw. Kiedy jedna z nich osłabnie, np. pod wpływem ciśnienia krwi, może dojść do pojawienia się wybrzuszenia. Tak tworzy się tętniak.

Tętniaki mózgu ulegają pęknięciu w przypadku 10/100 tys.osób rocznie. Każdy pęknięty tętniak bez względu na lokalizację i wielkość jest niebezpieczny dla zdrowia i życia chorego.

Leczenie

Tętniaki leczone są poprzez wyłączenie go z krążenia w układzie naczyniowym mózgu. Są dwa sposoby. Pierwszy z nich to klasyczna metoda neurochirurgicznego klipsowania, druga zaś jest z zakresu neuroradiologii zabiegowej, czyli embolizacja, wypełnienie tętniaka coilami. W tym celu wprowadza się do pachwiny rurkę. Decyzję o sposobie leczenia podejmują lekarza wraz z chorym biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, np. wielkość tętniaka, kształt oraz ryzyko podczas wykonywania danego zabiegu.

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera to nieuleczalna i postępująca choroba neurodegeneracyjna. Najczęściej spotykana jest u osób po 65. roku życia. Szacuje się, że w roku 2050 chorować będzie 1/85 osób.

Ze względu na brak skutecznego lekarstwa i wyniszczający charakter choroby, konieczna jest pomoc i opieka bliskich. Przyczyny zachorowania na Alzheimera nie są zbyt dobrze znane. Lekarze uważają, że jest ona powiązana z splątkami neurofibrylarnymi oraz plakami w mózgu. Istnieje obecnie tylko leczenie objawowe, dotąd nie wynaleziono żadnej terapii, która pomogłaby zahamować rozwój choroby lub cofnąć jej skutki.

U każdego pacjenta choroba przebiega inaczej. Często pierwsze pojawiające się objawy mylone są z wiekiem chorego. Pojawiają się problemy z przypominaniem sobie niedawnych wydarzeń. Wraz z postępem pojawiają się inne objawy, np. agresja, drażliwość, trudności językowe, wahania nastroju a nawet utrata pamięci długotrwałej. Zanim choroba ujawni się w stu procentach może przebiegać bez rozpoznania przez lata. Szacuje się, że średnia długość życia po zdiagnozowaniu to 7 lat. Niewielka część osób chorych na Alzheimera przeżywa ponad 14 lat.

Leczenie

Mimo braku skutecznego lekarstwa, lekarza zalecają chorym odpowiednią dietę i ćwiczenia fizyczne oraz umysłowe. Jest to metoda opóźniająca obniżenie funkcji poznawczych. Stosuje się ją także u zdrowych starszych osób, ale nie ma potwierdzenia, że metoda ta działa.

Udar mózgu

Udar mózgu, dawniej nazywany apopleksją, to zespół objawów klinicznych, związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, które powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego.

Udar może mieć dwa rodzaje; krwotoczny, który wywołany jest wylewem krwi do mózgu lub niedokrwienny, wywołany zatrzymaniem dopływu krwi. Udar mózgu każdorazowo jest stanem, który zagraża życiu.

Leczenie

W leczeniu udaru najistotniejszy jest czas, który upływa od momentu wystąpienia objawów i rozpoznania aż do wdrożenia leczenia. Osobę, u której podejrzewa się udar mózgu trzeba jak najszybciej zabrać do szpitala, pamiętając przy tym, aby unikać transportu do małych ośrodków, które nie są w stanie udzielić choremu fachowej pomocy. Konieczne są instytucje, w których dostępne są urządzenia diagnostyki obrazowej, takie jak rezonans i tomograf. Ponadto chorego należy kierować do placówki, w której funkcjonuje oddział chirurgii naczyniowej i chirurgii czaszki z całodobowym ostrym dyżurem. Optymalnym rozwiązaniem może być specjalistyczny oddział udarowy.

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona jest samoistną, powoli postępującą, zwyrodnieniową choroba ośrodkowego układu nerwowego. Nazwa pochodzi od nazwiska lekarza Jamesa Parkinsona, który rozpoznał i opisał objawy w 1817 roku. Jednak pod względem biochemicznym i anatomicznym choroba ta została poznana w latach 60. XX wieku.

Dokładne przyczyny tej choroby nie są znane. Jednak lekarze najczęściej wymieniają między innymi neuroinfekcje, uwarunkowania genetyczne i stres oksydacyjny.

Leczenie

U osób cierpiących na chorobę Parkinsona zaleca się częste spacery, gimnastykę i pływanie lecznicze, masaże oraz terapię mowy. Samopoczucie chorego może poprawić także muzykoterapia oraz fizykoterapia. Ponadto stosowane jest także odpowiednie leczenie lekami.

Kleszczowe zapalenie mózgu

Kleszczowe zapalenie mózgu to choroba wirusowa ośrodkowego układu nerwowego, która przenoszona jest przez kleszcze. Do zakażenia dochodzi w wyniku ukłucia przez zakażonego kleszcza. Rzadziej zarażamy się poprzez spożycie surowego mleka zakażonego zwierzęcia. Głównym miejscem ukłucia są uszy, głowa, ręce i nogi oraz miejsca zagięcia dużych stawów.

Ślina kleszczy ma właściwości znieczulające, dlatego nie czujemy ukłucia. Osoby cierpiące na kleszczowe zapalenie mózgu bardzo często nie przypominają sobie momentu ukłucia.

Aby zapobiec chorobie, należy nosić odpowiednią odzież w lesie, która zakrywa jak najwięcej części ciała, by kleszcz nie mógł nas ukłuć. Jeśli już zostaniemy ukąszeni, należy jak najszybciej go usunąć. Powinniśmy także gotować mleko, które pochodzi od kóz, owiec oraz krów.

W przypadku kleszczowego zapalenia mózgu o ciężkim przebiegu, może dojść do poważnych konsekwencji, od stałych bólów głowy, poprzez zanik mięśni aż po niedowład.

Leczenie

W przypadku kleszczowego zapalenia mózgu stosuje się leczenie objawowe. Nie wykryto jeszcze odpowiedniego i skutecznego leczenia przyczynowego.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy chorób mózgu

Kleszczowe zapalenie mózgu

Chorobę wywołują wirusy, które znajdują się w niektórych zarażonych kleszczach z rodzaju hodes ritinus. Do zakażenia dochodzi poprzez ukąszenia, rzadziej drogą pokarmową (mleko chorych krów). Przebieg Zwykle łagodny, choroba kończy się po kilku dniach.... czytaj więcej

Zapalenie mózgu

Najczęściej ośrodkowy układ nerwowy atakują wirusy i bakterie, rzadziej grzyby i pasożyty. Patogeny docierają do mózgu zwykle z krwią lub chłonką z odległych części ciała. Zdarza się jednak, że ognisko zapalne położone jest bliżej - w samej czaszce, np. w uchu wewnętrznym lub miejscach zranień i uszkodzeń kości. Wówczas zar... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dieta czekoladowa

Dieta czekoladowa

Czy można jeść czekoladę i schudnąć? Jak się okazuje - tak. »

Artykuły

Tagi

Najnowsze choroby